Vision

Vi vill förändra hur industrin ser på partikelseparation i alla typer av flöden. Vi är övertygade om att det finns ett vinstintresse för en rad olika industrier och än viktigare en möjlighet att minska påverkan av klimatet genom en renare applikation.

Vi behöver alla bli bättre på att hushålla med jordens resurser och hålla luft och vatten rent för kommande generationer.


ParticleTrap™ 

 • Fungerar under mycket låga tryck och upp till extremt höga tryck, kräver inga kemikalier
 • Tar hand om partiklar av alla former, såsom rund, elliptisk, platt, cirkulär eller helt oformliga - oavsett massa
 • Samlar, fördelar och sorterar partiklar med högre precision än dagens teknik inom gruvindustri, läkemedelsindustri m.fl.
 • Renar luft som ett filter i in-/utgående luft samt stationär insamling av frisvävande partiklar vid t.ex animalieproduktion, verkstäder, allergisammanhang med mera
 • Sorterar flygaska/bäddaska vid förbränning i kraftvärmeverk och kan filtrera utsläpp vid andra förbränningsprocesser. Insamlat material kan sedan bearbetas och bli till nya råvaror
 • Förbättrar vattenkvalitet inom vattenreningsindustrin, animalieproduktion med mera
 • Högre kostnadseffektivitet inom läkemedelsindustrin tack vare minskat underhållsarbete, mindre spill och väldigt lågt tryckfall
 • Ökar vår förmåga att hushålla med resurser genom att fördela och sortera mindre partiklar som kan bearbetas och bli till nya råvaror
 • Kan vara av intresse för oljeindustrin genom att ta hand om gaser istället för att fackla dem
 • Filtrerar sand och andra material i avsaltning och återanvändingsprojekt såsom vid SWRO-anläggningar (Sea Water Reverse Osmosis)
 • Sorterar efter storlek ex; 1µ, 2µ, 3µ, 4µ

ParticleTrap™ är ett filter som separerar alla typer av partiklar. Tack vare dess konstruktion så krävs mindre underhållsarbete jämfört med traditionell utrustning, vilket resulterar i minimala tryckfall. Dessa egenskaper innebär kostnadseffektivitet både vad gäller energiförbrukning och tid för driftstopp.
— Thorsten Boström, Inkubera