Projekt


Zinkgruvan Mining AB - Lundin mining corporation

Hösten 2015 levererades en ParticleTrap™ till Zinkgruvan Mining AB. Ett indikativt pilottest genomfördes på lakvatten, resultatet blev så intressant att objektiv forskning kommer att inledas. Endast hävert energi användes.


AstraZeneca

ParticleTrap innebär kostnadsbesparing, mindre miljöpåverkan samt lägre energiåtgång inom läkemedelsindustrin tack vare högre precision, mindre underhållsarbete samt bättre sortering. AstraZeneca utförde en förstudie i samarbete med Örebro Universitet under åren 2008-2010 vilket följdes upp av en egen validering som visade strålande resultat; 99-100% partikelfördelning med mycket lågt tryckfall.


Mcdonald's

Ett flertal McDonalds-restauranger i Sverige har använt ParticleTrap för avskiljning av fettaerosoler från köksventilation under åren 2000-2009. Ersattes senare av ozontekniken.


Vattenfall AB

Vid förbränning av returträ blir restprodukten flygaska. Askan är långt ifrån ren och behöver därför omhändertas. Under 2012 utförde Vattenfall AB ett stresstest med en ParticleTrap™ som visade på synbara resultat som består av partiklar som återfinns i det periodiska systemet. Det uppfångade materialet består bland annat av As, Cl, Hg, Cd, Sb, Pb, Sn, S, Ca, Cr, Mo, P, LOI, Mn, Zn, Cu, Sr, F, Mg, Al, Si & Sc. 


Mineralproducerande företag i mellansverige

Ett projekt har genomförts på ett mineralproducerande företag i mellansverige. Det handlade om fint pulver med storlekar mellan 0-10 mikrometer. Här visades ett resultat på runt 99,96% fördelning i ett flertal tester.

 

Sekretessbelagd dokumentation finns tillgängligt för våra samarbetspartners.